De kracht van preventie en de invloed van content marketing

7 juli 2020 door Leonardo Viana

In de zorg gaat het niet alleen om behandeling van mensen met gezondheidsklachten, maar ook om het voorkomen van ziekte en het stimuleren tot gezond gedrag. Roken, overgewicht, depressie, verslaving. Een paar voorbeelden van de vele maatschappelijke gezondheidsproblemen in Nederland. Communicatie is een essentieel onderdeel van het werken aan oplossingen voor die problemen. Preventie kan mens en maatschappij gezonder maken. Media en marketingtechnieken kunnen ingezet worden om gewoonten en voorkeuren van individuen te veranderen. In dit artikel bespreken we de kracht van preventie en de invloed van content marketing in de zorg.

Preventie en content marketing

De hele maatschappij moet helpen om gezond leven te stimuleren

Een gezonde levensstijl en een gezonde omgeving kunnen helpen bij het voorkomen van aandoeningen die de hoogste ziektelast voor de totale bevolking veroorzaken. Geneeskundigen zijn er al ruime tijd van overtuigd, dat voorkomen beter is dan genezen. We zien nu ook dat een ongezonde levensstijl bijdraagt aan een ongunstiger beloop van epidemieën van infectieziekten. Vooral ongezonde mensen belanden met het coronavirus (Covid-19) op de intensive care. Covid-19 toont het nut van een gezonde levensstijl en een gezonder Nederland.

De praktijk van preventie in de zorg

Goede preventie en zorg zijn randvoorwaarden voor de algemene gezondheid. Het doel van preventie is om ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Daarnaast heeft preventie tot doel ziekten en complicatie van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. In alle sectoren van de zorg wordt aan preventie gedaan, maar de huisartsenzorg is de meest aangewezen setting voor preventie. Preventie behoort tot het basis takenpakket van de huisarts en communiceren is daarbij een belangrijk deel van het werk van de eerstelijns zorgverlener.

Het ondersteunen van de dagelijkse dialoog tussen patiënt en zorgprofessional is daarom heel belangrijk. Denk hierbij aan voorlichting geven over gezondheid in de wachtkamer. Maar ook voorlichting richting samenleving, communicatie binnen de medische sector en patiëntinformatie is hier cruciaal. Hiervoor zijn specialisten in communicatie nodig. Voor de samenleving als geheel is communicatie een essentieel element, omdat communicatie een appél kan doen op gedragsverandering.

Content Marketing is de nieuwe manier van communiceren

Medisch nieuws en gezondheidsinformatie moet op een toegankelijke manier worden overgebracht. Het gaat over de juiste informatie, voor de juiste persoon, via het juiste kanaal op het juiste moment. De klassieke vormen van communicatie en marketing voldoen niet langer voor wie succesvol zorgconsumenten en professionals wil bereiken. Daar is modern marketinginzicht voor nodig. Content marketing om precies te zijn.

Wat content marketing in de zorg kansrijk maakt, volgens Van Berkel, auteur van het boek ‘Succesvolle content marketing in de zorg’, is de actieve belangstelling van het publiek. ‘Iedereen is per definitie geïnteresseerd in zijn of haar gezondheid.’ Als zorgmarketeer moet je heel goed nadenken over hoe je de professionals blijvend meekrijgt en ondersteunt. Artsen moeten leren denken en doen in termen van marketing en niet alleen in termen van één-op-één communiceren met de patiënt.

Daarbij is de zorgvuldigheid en kwaliteit van content heel erg belangrijk. In een stukje informatie over een commercieel product kun je het je misschien nog wel veroorloven een fout te maken, maar als het gaat om gezondheidsinformatie, dan moet alles extreem goed kloppen. Aan de andere kant moet het ook publieksvriendelijk worden gebracht. Dat is best een uitdaging.

Samen met IDS op weg naar een gezonder Nederland

Net als de partijen die voor het Nationaal Preventieakkoord hebben getekend, heeft IDS- Nederland ook stevige ambities. Dat betekent dat we heel hard aan de slag moeten met elkaar. ‘Het Nationaal Preventieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een gezonder Nederland’’. Wij van IDS willen samen met alle partijen een verandering in gang zetten. Daarnaast willen wij ons ook richten tot partijen die aan een gezonder Nederland willen bijdrage. We roepen daarom iedereen op om mee te doen. Laten we samen zorgen voor een gezonder Nederland!